Stay Vigilant!, Semper Vigilant!

Stowarzyszenie Zawsze Czujni "Semper Vigilant"

Taki jest nasz cel, nasza misja

Dążymy do bycia lepszym człowiekiem każdego dnia bez względu na własne ograniczenia i słabości. Jesteśmy całkowicie, apolityczni, areligijni. Staramy się łączyć ludzi a nie dzielić, ponieważ gwarantem naszego przetrwania w sytuacji awaryjnej jest zespół, drużyna uczymy zaufania, polegania na sobie, braterstwa.

Dumnie wspierają nas

Stowarzysznie Zawsze Czujni „Semper Vigilant”
zostało założone 18 lutego 2017 roku w Murowanej Goślinie

Zrzeszamy byłych jak i pełniących obowiązki funkcjonariuszy służb mundurowych, oraz osoby które razem z nami chcą pomóc w naszej codziennej misji.

Głównym celem członków stowarzyszenia jest wspieranie oraz rozwój młodzieży pod względem tężyzny fizycznej jak i mentalności.

Przekazujemy jej wiedzę, oraz doświadczenia które nabyliśmy pełniąc służbę, bądź pracując, rzetelnie wypełniając obowiązki obywatela RP. Staramy się przygotować ich do sytuacji ekstremalnych tak aby w rzeczywistości z opanowaniem podjęli odpowiednie decyzje mogące uratować swoje bądź czyjeś życie.

INFERNO RUN

1 WRZEŚNIA 2018

AKWEN TROPICANA OWIŃSKA

DYSTANS 5KM / 30 PRZESZKÓD

WYMAGAJĄCY TOR PEŁEN WODY, OGNIA I DRUTU KOLCZASTEGO

SPRAWDŹ SWOJE MOŻLIWOŚCI

I PRZEKROCZ GRANICE!